ที่ตั้ง :15-18 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ. ลพบุรี 15130

โทรศัพท์ :061-4012759-64 

มือถือ :089-2376918

เว็บไซต์ :www.homemartlamnaray.com